Cartref

Beth yw CRhT?

Rheolaeth Integredig ar Barthau Arfordirol

Ymgynghoriad

Tablau Nodweddion ac Amcanion

Dolenni Defnyddiol

Cysylltwch ni

Gorllewin Cymru CRhT

Holiadur CRhT


Holiadur Ymgynghori Dechreuol Adolygiad o Gynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru ar gyfer y morlin o St Ann's Head (Sir Benfro) i'r Gogarth (Conwy) gan gynnwys Ynys Môn

Mae'n hanfodol bwysig cael barn sefydliadau sy'n ymwneud â rheoli neu ddefnyddio'r morlin, ynghyd â'r cymunedau sy'n byw ar hyd yr arfordir, wrth ddatblygu CRhT ar gyfer y morlin. Mae'r agwedd at ymgysylltu â'r buddiannau hyn yn ail genhedlaeth CRhT yn cydnabod hyn.

Cyfnod cyntaf CRhT2 oedd ymgymryd â chylch dechreuol o ymgynghori trwy daflen a holiadur.

Crynodeb Ymgynghoriad

Yna bydd materion ac amcanion sy'n cael eu codi yn ystod yr ymgynghoriad dechreuol hwn yn cael eu crynhoi'n gyfres o dablau. Bydd y materion ac amcanion yn cael eu hystyried wrth ddatblygu drafft CRhT2.

Byddwn yn hynod ddiolchgar pe gallech ddychwelyd yr holiadur hyd yn oed os nad ydych yn dymuno rhoi sylwadau ar y Cynllun Rheoli Traethlin nawr.  

Byddwn yn cadw eich manylion cyswllt ac yn eich cynnwys mewn ymgynghoriadau yn y dyfodol. Byddwn yn cynnal digwyddiadau amrywiol yn ystod y proses datblygu Cynllun (a fydd yn cymryd tua 2 flynedd) ac yn gwahodd unrhyw un â ddiddordeb i fod yn bresennol.

Gwahoddiad i Ymgynghoriad

Tablau Nodweddion ac Amcanion

ID: 43 Adolygwyd: 15/10/2012

Member Organisations

Pembrokeshire County Council Gwynedd Council Conwy County Council
Environment Agency Anglesey Network Rail
Cardigan Welsh Assembly Government Countryside Council for Wales