Cartref

Beth yw CRhT?

Rheolaeth Integredig ar Barthau Arfordirol

Ymgynghoriad

Tablau Nodweddion ac Amcanion

Dolenni Defnyddiol

Cysylltwch ni

Gorllewin Cymru CRhT

Rheolaeth Integredig ar Barthau Arfordirol

Mae gan Lywodraeth Cynulliad Cymru bolisi Rheolaeth Integredig ar Barthau Arfordirol. Mae'r polisi hwnnw'n annog pob sefydliad sydd â diddordeb yn arfordir Cymru i gydweithio er mwyn llunio polisïau a chynlluniau a fydd yn arwain at gymunedau egnïol sy'n economaidd llwyddiannus a chynaliadwy o amgylch arfordir Cymru. 

Mae Cynlluniau Rheoli Traethlin yn gydran bwysig o'r broses hon o ran darparu gwybodaeth allweddol i bob un o'r sefydliadau eraill. Felly mae'n hanfodol bwysig bod yr holl wybodaeth a gesglir pan fo'r Cynllun yn cael ei baratoi, yn cael ei darparu mewn fformatau sydd ar gael yn rhwydd i bawb, sef ar bapur, ar Gryno Ddisg ac ar wefan.

Yn benodol, dylid cyflwyno'r wybodaeth a'r data cefndirol mewn modd sy'n llywio'r broses gynllunio statudol pan fo Cynlluniau Datblygu Lleol a strategaethau datblygu economaidd yn cael eu llunio, yn unol â chyfarwyddyd cynllunio Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae'r cyfarwyddyd hwn i'w gael yn TAN 14 a TAN 15

ID: 42 Adolygwyd: 15/10/2012

Member Organisations

Pembrokeshire County Council Gwynedd Council Conwy County Council
Environment Agency Anglesey Network Rail
Cardigan Welsh Assembly Government Countryside Council for Wales